Rusta reklamblad - sida 1 - EJ LÄNGRE GILTIGA *

Rusta reklamblad - sida 1 - EJ LÄNGRE GILTIGA *

1
Rusta reklamblad. Sida 1.
1

Bläddra igenom det här reklambladet från Rusta som gäller från - till - för att se de senaste erbjudandena. På sidan 1 i det aktuella veckoreklambladet hittar du de bästa varora i kategorin Övrigt. Om du spara på din nästa shoppingtripp till Rusta, glöm inte att titta igenom hela reklambladet från sidan 1 till sidan 1. Om du vill shoppa smart och spara på din nästa shoppingtripp till Rusta, missa inte den senaste veckans reklamblad fullt av fantastiska priser och otroliga rabatter. Kom tillbaka till Dina Reklamblad varje dag för att se till att du inte missar några otroliga erbjudanden från någon av dina favoritåterförsäljare.

 

* Gäller i alla butiker Rusta
Visa mer
 
 
RUSTA Åtgärder för att förhindra spridning av coronavirus RUSTA Nár offoktorna av COVID-19 fortsattor att spridas globalt, ör Rustas största och första prioritot välbotinnando och bogransning av smitta blond våra många kundor och nära 3 500 modarbotaro. Rusta bovakar löpando riktlinjor och råd från Varldshalsoorganisationon (wHO) och töljor samtliga riktlinjor trån nationolla myndighotor på rospoktive morknad. Rusta har också starkt sina rutinor i varuhus for att minimora risk for smittspridning for ala - sával kunder som porsonal. I våra varuhus har vi bland onnat vicitagit foljando átgárdor. • Vi pàminnor om vikton av god handhygion och instruorar vára modarbotare om vad som ar viktigt att tánka pá för att minimera smittspridning. • Alla vära modarbotaro har tillgång till antiboktoriol handtvátt. • Alla våra modarbotaro páminns om vikton av att stanna homma vid minsta forkyiningsymptom. • Vi hor utökat stadrutinoma i vára varuhus. Rustas roturpolicy är från och mod idag utókad så att du kan roturnora ollor byta dina varor i upp till 100 dagar. Modlommar i Club Rusta har altid 365 dagar oppot köp. Om du har frågor, tvoka into att höra av dig till vår kundsorvice. Rusto hållor sina varuhus oppot som vanligt Skullo boslut fattas, som ändrar mojlighoton att hålla varuhuson oppna, kommer Rusta ott omodolbart folja dossa. Folj oss darför gárna i vára socialca medior, ollor vár homsida, dar vi löpando kommor att uppdatora mod aktuoll information. Om du har frågor, tveka inte att hora av dig til vr kundservico. Ta hand om dig själv och ta hand om andra! mycket för pengarmal Det är Rusta det RUSTA RUSTA

Rusta reklamblad

Mest sökta reklamblad