Staples erbjudande 24/8 2018 - 30/6 2019 *

1 ... 5 6 8 10 11 ... 694
Staples reklamblad - 24/8 2018 - 30/6 2019 - varor från reklamblad - tree, via. Sida 8.
1 ... 5 6 8 10 11 ... 694

Varor i detta reklamblad

Vårt projekt Easy on the planet utformades för att hjälpa ditt företag att nå sina hållbarhetsmål, genom att minska antalet småbeställningar och köpa miljövänligare produkter. Nu blir det ännu enklare att göra ett grönt val vi har märkt upp ett särskilt produkturval med en symbol vi kallar Easy Tree Varje gång du handlar produkter ur vårt miljövänligare EasyTree-sortimentet doneras en del av intäkterna till "Plant-for-the-Planet", en global rörelse som kämpar mot klimat- förändringar genom utbildning och trädplantering runt om i världen. easy easy Hur fungerar projektet? Projektet - Easy on the Planet är tillgäng- ligt för alla kunder och vi har utvecklat arbetssätt att hjälpa till att mäta ditt företags 'grôna" utveckling Tillsammans ser vi över tidigare inköp, behov just nu och planerar för framtida förbättringar. Hur planterar jag träd? Ett enda träd kompenserar 10 kg koldioxid per år, och du kan plantera träd via oss på tre olika sätt: 1. Oka procentandelen av Easy on the Planet-produkter easy som du köper hos oss. 2. Minska din procentandel av småbeställningar. 3. Köp produkter med EasyTree-symbolen. edSY

Staples reklamblad