AJ Produkter reklamblad - sida 223 *

1 ...

223

... 229
AJ Produkter reklamblad. Sida 223.
1 ... 223 ... 229

Bläddra igenom det här reklambladet från AJ Produkter som gäller från - till - för att se de senaste erbjudandena. På sidan 228 i det aktuella veckoreklambladet hittar du de bästa varora i kategorin Möbler och Inredning. Det här reklambladet från AJ Produkter erbjuder rabatter på mer än 260 produkter, se till att du får det bästa erbjudandet på sakerna du köper! Om du spara på din nästa shoppingtripp till AJ Produkter, glöm inte att titta igenom hela reklambladet från sidan 1 till sidan 228. På den aktuella sidan kommer du att hitta specialerbjudanden på -; men det här reklambladet från AJ Produkter erbjuder en mängd andra rabatter på produkter som bord. Om du vill shoppa smart och spara på din nästa shoppingtripp till AJ Produkter, missa inte den senaste veckans reklamblad fullt av fantastiska priser och otroliga rabatter. Kom tillbaka till Dina Reklamblad varje dag för att se till att du inte missar några otroliga erbjudanden från någon av dina favoritåterförsäljare.

* Gäller i alla butiker AJ Produkter

 
 
VI STÅR FÖR GOD KVALITET Moderbolaget AJ Produkter är sedan 2011 certifierat och godkänt enligt ledningssystem för kvalitet och miljö, ISO 9001 och ISO 14001. År 2021 tilldelades även en större del av AJ Group denna certifiering. I vår interna uppförandekod finns riktlinjer för hur vi i alla led ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Dessa krav ställer vi även på våra leverantörer, som vi sedan systematiskt utvärderar och följer upp för att se till så att kraven uppfylls. Målsättningen är att våra produkter ska vara hållbara. Med det menar vi att de ska hålla en hög kvalitet vad gäller funktion och säkerhet, ha en lång livslängd samt varken skada människor eller vår miljö. Vi arbetar löpande med att se över våra krav gällande val av material och utifrån den grundfaktor att de ska vara fria från hälsoskadliga och miljöfarliga ämnen. Vi arbetar med ständiga förbättringar enligt modellen Plan-Do-Check-Act. Genom att arbeta systematiserat och proaktivt i syfte att minska exempelvis reklamationer, transportskador och avvikelser bidrar vi till att hålla nere vår klimat- och miljöpåverkan samt ökar kundnöjdheten. 223

Další letáky AJ Produkter

Senaste reklamblad